Wiemy już co będzie w nowej wersji Prota 2022. Premiera już niedługo!

Wiemy już co będzie w nowej wersji Prota 2022. Premiera już niedługo!

1. Całkowite przeniesienie nowej wersji programu na platformę 64-bitową.

2. Opracowanie nowych raportów oraz ulepszenie już istniejących – takich jak zintegrowane raporty dotyczące projektowania fundamentów i płyt.

3. System obciążania został przeprojektowany od podstaw z bardziej elastycznym, skalowalnym i wizualnym podejściem. Obliczenia obciążenia śniegiem są teraz wykonywane automatycznie według kodów EC i TS.

4. Nowe kontrole sejsmiczne, takie jak obliczanie odstępów sejsmicznych, siły działające na elementy niekonstrukcyjne, obliczanie przemieszczenia docelowego w analizie wypychania i ocenę elementów z CFRP w różnych międzynarodowych normach projektowych.

5. Wśród nowych funkcji są jednostki imperialne, stalowe kopuły, łuki i zakrzywione elementy ramy.

6. W nowej wersji pojawiła się możliwość tworzenia niestandardowych wzorów zbrojenia belek oraz tworzenia szablonów zawierających zbrojenie z więcej niż dwiema warstwami.

7. Wprowadzona została konstrukcja etapowa, która uwzględnia długoterminowe skutki pełzania i skurczu.

8. Dokonano znaczących ulepszeń i wprowadzono nowe funkcje w komunikacji danych z platformami BIM. Dwukierunkowa wymiana danych SAF to najnowszy dodatek do naszego arsenału współpracy BIM.

9. Interfejs użytkownika został przeprojektowany od podstaw, w celu zwiększenia praktyczności bez uszczerbku dla nawyków i użyteczności. Instrukcje i kreatory dostępne w produkcie zapewniają większą produktywność.

Chcesz zobaczyć wszystkie zmiany? Kliknij poniżej

Pobierz 

Jesteś zainteresowany ofertą?
Zostaw swoje dane