Najczęściej
zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy można wgrać podkład dwg/dxf do ProtaStructure?

Podkłady wgrywamy wchodząc w zakładkę File -> Model/File import -> External Reference Drawing -> Klikamy Przycisk Load i podajemy ścieżkę do naszego podkłady w formacie .dxf

Dodatkowo w oknie Reference drawing settings ustalamy takie parametry jak: kolor, pozycja oraz skala wgranego podkładu

Elementy które zostaną wczytane przez program to:

Linie, łuki, okręgi, polilinie, tekst

Przed próbą wczytania elementów zdefiniowanych jako blok należy je wstępnie rozbić.

Czy jest możliwe zamodelowanie własnego
połączenia stalowego?

Tak, w ProtaSteel dostępne są narzędzia do tworzenia płytek, śrub oraz spawów, tym samym umożliwiając tworzenie dowolnych połączeń stalowych.

Ponadto jest możliwość zdefiniowania własnego makra z utworzonego wcześniej połączenia i wykorzystanie go wielokrotnie w projekcie.

Jak w ProtaStructure zamodelować fundamenty?

Fundamenty w ProtaStructure tworzymy przechodząc na warstwę 0. Klikając prawym przyciskiem na kolumnę mamy możliwość utworzenia stopy fundamentowej oraz stopy fundamentowej podpartej palami. By zdefiniować ławę fundamentową zaznaczamy kilka kolumn w rzędzie, klikamy prawym przyciskiem i klikamy „Combine selected columns and walls for shared foundation design”, a następnie wybieramy „Insert Pad base”.

W jaki sposób zdefiniować przeguby w belkach i słupach?

Należy wybrać definicję kolumny z górnego paska narzędzi (lub przechodząc w zakładkę Concrete member -> Concrete Column). Następnie klikając na niebieski rysunek w lewym dolnym rogu „Column end conditions” zadajemy kolejno przeguby:

– góra i dół

– tylko przegub na górze

– przegub na dole

Tak samo należy postępować w przypadku definicji belki i definiowaniu elementów stalowych.

Jak zmienić wysokość piętra/ jak zarządzać piętrami?

Piętrami zarządzamy z panelu znajdującego się po lewej stronie.

Klikając prawym przyciskiem na „Storeys” mamy możliwość:

Wybrać piętro na którym chcemy pracować „Select storey”

Wprowadzić ilość pięter naszego budynku „ Insert storey”

Wygenerować elementy na pozostałych piętrach „Generate storey”

Usunąć wszystkie elementy znajdujące się na danym piętrze „Delete storey information”

Usunąć całe piętro „Remove storey”

Zarządzać piętrami (ich wysokościami/definicją pięter podobnych/redukcją obciążenia itd.) w zakładce „Edit storey”

Masz więcej pytań?
Napisz do Nas!